Site Loader
Budżet Obywatelski 2023 Siemianowice Śl

W ostatnich latach coraz mocniej rozrasta się (co swoją drogą mnie bardzo cieszy) coś takiego jak „Budżet Obywatelski”. W Siemianowicach jest on realizowany od 2016 roku.

Czym jest Budżet Obywatelski?

Tak w skrócie — Budżet Obywatelski to wydzielona część budżetu danego miasta (w moim przypadku to Siemianowice Śląskie), o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji w Siemianowicach jest 2.400.000 zł. (czy to dużo, czy mało to już pojęcie względne trzeba się cieszyć, że jakieś pieniążki na to są)

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Każdy mieszkaniec miasta ma możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu miasta. Każdy ma realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek miastowego otoczenia. To wkład każdego mieszkańca w rozwój swojego miasta!

Kto może wziąć udział?

W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec danego miasta, w którym jest realizowany Budżet obywatelski.

Projekty

W tym roku dzięki dyrektorce Młodzieżowego Domu Kultury imienia Henryka Jordana w Siemianowicach Śląskich wziąłem się do pracy i przygotowałem dwa projekty właśnie w ramach tegoż budżetu.

W tym roku próg kwotowy, jaki można wykorzystać to kwota od 60 000 zł do 600 000 zł w ramach jednego projektu.

Modernizacja Boiska

Pierwszy z nich to projekt Modernizacji Boiska przy MDK Jordan, który miałby obejmować następujące prace:

 • Demontaż starej nawierzchni, wywóz + poprawa nadbudowy (Koszt: 58 092,41 PLN)
 • Wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z zasypem piaskiem kwarcowym oraz granulatem EPDM z recyklingu (w tym poszerzenie pasa nawierzchni o 9 metrów w stronę schodów prowadzonych na boisko) (Koszt: 257 082,30 PLN)
 • Piłko chwyty wzdłuż boiska (tak, aby zamknąć boisko siatką z 4 stron) (Koszt: 56 334,00 PLN)
 • Dwie dziesięcioosobowe ławki rezerwowych (Koszt: 19 677,54 PLN)
 • Dwie nowe bramki stacjonarne (Koszt: 3 629 PLN)
 • Dwie stacje do segregacji odpadów (430 PLN)

Łączny koszt modernizacji to kwota: 395245,25 PLN
Kwota wnioskowana na realizację projektu to 494056,56 PLN (kwota podstawowa powiększona o 25% ze względu na dynamicznie zmieniające się ceny rynkowe)

Uzasadnienie składanego wniosku

Obecny stan boiska jest w fatalnej kondycji za sprawą zalania boiska wodą (przyczyną było złe wykonanie boiska od samego początku — niepoprawnie zbudowane kanały irygacyjne) oraz zaniedbanie konserwacji i naprawy boiska ze strony miasta w odpowiednim momencie co z czasem powiększyło jedynie całkowite koszty operacyjne (Ośrodek MDK otrzymał odszkodowanie, które okazało się zbyt małą kwotą na naprawę boiska. Miasto zabrało te środki nie dokładając brakującej kwoty co w wyniku przyczyniło się do dalszego niszczenia się nawierzchni boiska). W chwili obecnej koniecznym jest poprawienie całej podbudowy boiska wraz z wykonaniem nowej nawierzchni do poprawnego funkcjonowania boiska.

Ponadto:

Do wymiany są również bramki, które również zostały fatalnie zamontowane niemal od samego początku, konieczne jest również podwyższenie tzw. piłko-chwytów o +-2-3m oraz dobudowanie bocznych wzdłuż boiska dla jego lepszego użytkowania i ochrony np. przed rowerami czy psami. Wnioskuję również o poszerzenie bocznego pasu boiska o 9m ze względów użytkowych, ponieważ obecnie boczny pas boiska jest ziemią z gliną, która w okresie wiosennym i jesiennym przenosi się na boisko wraz z obuwiem sportowym przyczyniając się tym samym do zanieczyszczania nawierzchni i jej niszczenia. Wraz z poszerzeniem bocznego pasa boiska pragnąłbym zamontować tam dwie ławki „rezerwowych” z małym zadaszeniem oraz porządne stacje do recyklingu śmieci, ponieważ w okresie letnim ilość osób korzystających z boiska jest naprawdę ogromna co przekłada się na problemy z utrzymaniem odpowiedniego porządku w obrębie boiska.

ksnip 20220322 134151
Budżet Obywatelski 2023 – Modernizacja boiska przy MDK Jordan Siemianowice

Szklarnia

Drugi projekt to budowa Szklarni w miejscu starego brodzika (obecna piaskownica). Projekt ma obejmować Budowę szklarni o łącznej powierzchni 104m2 wraz z dodatkowym wyposażeniem:

 • Szklarnia + montaż + dojazd = 99 770 PLN
 • Pięcioelementowy stół x 7 sztuk = 7 770 PLN
 • 2 x Kiełkownica = 1 460 PLN
 • System połączonych rur spustowych = 6 150 PLN
 • Zbiorniki na deszczówkę = 700 PLN

Łączny koszt modernizacji to kwota: 115 850 PLN
Kwota wnioskowana na realizację projektu to 144 812,5 PLN (kwota podstawowa powiększona o 25% ze względu na dynamicznie zmieniające się ceny rynkowe)

Uzasadnienie składanego wniosku

Budowa szklarni w MDK w długofalowej przestrzeni będzie miała wiele korzyści wynikających min. z edukacji najmłodszych na temat zdrowego i ekologicznego żywienia, uprawy roślin, szacunku do jedzenia, którego obecnie brakuje w wielu miejscach na świecie. Ponadto kilka metrów kwadratowych szklarni potrafi dostarczyć warzyw dla 10 dorosłych osób co mogłoby pomóc najuboższym rodzinom w mieście bądź w samym ośrodku. Tym samym szklarnia mogłaby pomóc dożywiać najbardziej potrzebujące rodziny bądź być częścią stałego programu żywieniowego w ośrodku.

Obecnie gleba, woda pitna, oceany, lasy oraz różnorodność biologiczna ulegają szybkiej degradacji. Zmiany klimatyczne wywierają jeszcze większy wpływ na środowisko, od którego zależy nasze życie. Zwiększają one ryzyko występowania katastrof naturalnych, takich jak susze czy powodzie. Wielu mężczyzn i kobiet zamieszkujących obszary wiejskie nie jest już w stanie dłużej utrzymywać się z pracy w rolnictwie i jest zmuszona migrować do miast w poszukiwaniu lepszego życia…

Niskie bezpieczeństwo żywieniowe i związane z nim poważne niedożywienie powoduje u milionów dzieci zaburzenia rozwoju oraz zbyt niski wzrost. Musimy gruntownie zmienić światowy system żywieniowy i rolniczy, aby wyżywić 810 milionów głodujących ludzi. Szacuje się, że w 2050 r. liczba niedożywionych osób wzrośnie o kolejne 2 miliardy ludzi. Inwestycje w rolnictwo mają kluczowe znaczenie dla zwiększania zdolności produkcyjnych, z kolei wprowadzenie zrównoważonych systemów produkcji żywności obniży ryzyko głodu.

Ponadto obecny konflikt pomiędzy Rosją a Ukrainą ma realny wpływ na dostępność żywności jak i jej cenę, ponieważ oba te kraje odpowiadają za 1/3 światowej produkcji zboża. Kolejnym faktem jest napływ uchodźców, których również trzeba będzie wykarmić więc liczba osób potrzebujących gwałtownie wzrośnie w naszym mieście. Mam nadzieję, że opisane tu uzasadnienie znajdzie pozytywny odzew ze strony komisji, ponieważ reaserch z terenu pokazuje bardzo pozytywny odzew mieszkańców.

ksnip 20220322 134312
Budżet Obywatelski 2023 – Budowa Szklarni przy MDK Jordan Siemianowice
1647944999340
Budżet Obywatelski 2023 – Miejsce na nową szklarnię: Obecna piaskownica
ksnip 20220330 120240
Budżet Obywatelski 2023 – Projekt szklarni 104m2

Pozostałe Etapy

Obecnie zostało nam czekać na decyzję komisji.

Weryfikacja i opiniowanie propozycji projektów trwa Od 28.03.2022
do 20.05.2022

Gdyby projekt został odrzucony jest jeszcze Tryb Odwoławczy od Decyzji Zespołu, który trwać będzie Od 24.05.2022
do 24.06.2022

Następnie Do 27.06.2022 zostanie ogłoszona lista projektów poddana pod głosowanie.

I na koniec mamy głosowanie mieszkańców, które trwać będzie Od 22.08.2022 do 11.09.2022 Z kolei wyniki głosowania zostaną podane Do 26.09.2022

Z tego miejsca pragnąłbym podziękować wszystkim, którzy w jakkolwiek się przyczynili do zgłoszenia tych wniosków — Pamiętajcie: Wasze Głosy Mają Znaczenie!

Tak więc trzymajcie kciuki i nie zapomnijcie o głosowaniu w tym roku!

Loading

Did you like this?
Tip Szymon w Sieci with Cryptocurrency

Donate Bitcoin to Szymon w Sieci

Scan to Donate Bitcoin to Szymon w Sieci
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some bitcoin:

Donate Bitcoin Cash to Szymon w Sieci

Scan to Donate Bitcoin Cash to Szymon w Sieci
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send bitcoin:

Donate Ethereum to Szymon w Sieci

Scan to Donate Ethereum to Szymon w Sieci
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Ether:

Donate Litecoin to Szymon w Sieci

Scan to Donate Litecoin to Szymon w Sieci
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Litecoin:

Donate Monero to Szymon w Sieci

Scan to Donate Monero to Szymon w Sieci
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Monero:

Donate ZCash to Szymon w Sieci

Scan to Donate ZCash to Szymon w Sieci
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some ZCash:

Post Author: Szymon w Sieci

Freelancer|Entuzjasta Technologii Blockchain|Blockchain Content Writer|Blogger|Społecznik|NGO

Ponadto założyciel Stowarzyszenia "Zielona Donica" w Siemianowicach Śl.

Jako "Szymon w Sieci" jestem aktywnym obserwatorem próby wyłonienia się nowego paradygmatu zaufania i przejrzystości, którym charakteryzuje się technologia blockchain. Ufam, że otwarta komunikacja i uczciwość są kluczowe w budowaniu nowego systemu zaufania, a to zaczyna się od nas samych i sposobu, w jaki dostarczamy nasze usługi i produkty w ramach nowych technologii.

Poza "siecią" udzielam się głównie jako społecznik w Młodzieżowym Domu Kultury im. dr. Henryka Jordana w Siemianowicach Śląskich. Angażuje się w aktywizowanie młodzieży poprzez piłkę nożną i edukację ekologiczną.

Moja uwaga skupia się na trudnej młodzieży z miasta, która często jest określana jako 'patologiczna', gdzie zawsze staram się dostrzegać ich pozytywne strony i wspierać ich w rozwoju.

Fundamentem moich działań jest podejście chrześcijańskie, które motywuje mnie do oddania się pracy z całym sercem, jak dla Pana, a nie dla ludzi. Dążę do przynoszenia dobrych owoców, kierując swoje działania ku dobrym celom i starając się być wzorem dla innych, w szczególności dla młodszych ludzi.