Blockchain Blockchain to rozproszona baza danych, która kryptograficznie zabezpiecza i rejestruje transakcje w danej sieci. Rodzaj księgi cyfrowej grupujący transakcję sieciową w „bloki”. Każdy blok zawiera znacznik czasu i bezpośrednie połączenie z poprzednim blokiem, połączone sekwencyjnie z pierwszym blokiem w sieci (tzw. blokiem genesis). W pełni słyszalny i nieprzekupny, sieć blokchain działa w czasie rzeczywistym,[...]