Site Loader
Co to jest CBDC

Co to jest CBDC? Cyfrowa waluta banku centralnego (CBDC) stała się tematem coraz większego zainteresowania i dyskusji w dziedzinie finansów. Zwłaszcza w kontekście emisji CBDC i jej wpływu na politykę pieniężną. W kontekście ewolucji technologicznej i rosnącego znaczenia cyfrowych płatności, banki centralne na całym świecie rozważają wprowadzenie własnych cyfrowych walut opartych na technologii Blockchain. Czasem banksterzy używają sformułowania DLT — Distributed Ledger Technology, kluczowa dla rozrachunków międzynarodowych, zamiast Blockchain

CBDC to forma cyfrowej waluty, której emisję, dystrybucję i zarządzanie kontroluje bank centralny. W przeciwieństwie do tradycyjnej gotówki, która ma postać fizyczną, CBDC istnieje wyłącznie w formie elektronicznej. Umożliwia to obywatelom dokonywanie transakcji online i offline za pomocą smartfonów, kart płatniczych lub innych urządzeń elektronicznych.

Główny cel

Głównym celem wprowadzenia CBDC (według banków) jest poprawa efektywności płatności, zwiększenie bezpieczeństwa transakcji oraz możliwość śledzenia i monitorowania przepływu pieniędzy. CBDC ma również potencjał, aby wesprzeć finansową inkluzję. Umożliwiając dostęp do usług finansowych dla osób, które obecnie są wykluczone z tradycyjnego systemu bankowego.

Wprowadzenie CBDC wiąże się jednak również z pewnymi wyzwaniami i zagrożeniami. Wśród nich znajduje się kwestia prywatności danych, kontrola państwa nad płatnościami oraz wpływ na tradycyjne instytucje finansowe. Dlatego kluczowe jest przeprowadzenie analizy ryzyka i opracowanie odpowiednich regulacji i zabezpieczeń, aby zminimalizować negatywne skutki i zagrożenia wynikające z ewentualnego wprowadzenia CBDC.

W tym artykule przyjrzymy się bliżej CBDC, omawiając jego zalety, potencjalne zastosowania, zagrożenia i wyzwania. Przedstawię również przykłady projektów C B D C, które już są realizowane na świecie. Ponadto omówię regulacje i wytyczne dotyczące tej cyfrowej waluty. Ostatecznie, artykuł pozwoli Ci uzyskać pełniejsze zrozumienie CBDC i jego wpływu na przyszłość finansów.

Co to jest CBDC? – Definicja

CBDC to skrót od Central Banking Digital Currency. Tłumacząc to na język polski, możemy przyjąć tłumaczenie — Cyfrowa Waluta Banku Centralnego. Jest to elektroniczna forma pieniądza emitowana i kontrolowana przez bank centralny. CBDC ma reprezentować oficjalny środek płatniczy w wyłącznie cyfrowej postaci, który będzie legalnym środkiem wymiany w danym kraju.

W przeciwieństwie do tradycyjnej gotówki, która ma formę fizyczną, CBDC będzie istnieć wyłącznie w formie wirtualnej. Dzięki temu będzie mogła być przechowywana oraz używana za pomocą cyfrowych platform, takich jak aplikacje mobilne, portfele cyfrowe czy karty płatnicze.

Charakterystyka

CBDC ma charakterystyczne cechy, które odróżniają go od innych form cyfrowego pieniądza.

 • Po pierwsze — CBDC jest emitowany i gwarantowany przez bank centralny. Nadaje mu to status oficjalnego środka płatniczego i daje „pewność” co do jego „wartości” i „stabilności”. O ile jesteśmy pewni, że bank jest pewny 😉
 • Po drugie — CBDC ma cechy bezpiecznego środka płatniczego, zapewniając szybkie i bezpieczne transakcje. Technologie takie jak blockchain mogą być wykorzystywane do zapewnienia bezpieczeństwa, niezmienności i przejrzystości transakcji w ramach systemu CBDC.

CBDC może być w różny sposób zrealizowany. Istnieją dwa podstawowe modele: model bezpośredni i model pośredni. W modelu bezpośrednim bank centralny bezpośrednio obsługuje konta obywateli i przedsiębiorstwa, umożliwiając im przechowywanie i używanie cyfrowej waluty. W modelu pośrednim banki komercyjne działają jako pośrednicy. Z kolei bank centralny emisję i rozliczenia C B D C przeprowadza poprzez te banki.

Wprowadzenie CBDC jest reakcją na dynamiczne zmiany w dziedzinie finansów, technologii i preferencji konsumentów. Ma to na celu zwiększenie efektywności płatności, poprawę dostępu do usług finansowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności systemu płatniczego. Jest to jednak to ich opinia, z którą osobiście się nie do końca zgadzam. Jednak wraz z wprowadzeniem CBDC pojawiają się również różne wyzwania i zagrożenia. Muszą być one starannie rozważane i zarządzane przez bank centralny.

W kolejnych częściach artykułu przyjrzymy się bliżej zaletom, potencjalnym zastosowaniom oraz zagrożeniom związanym z CBDC, z perspektywy bankier.pl.

Wpływ na system finansowy

Wprowadzenie cyfrowej waluty banku centralnego może mieć istotny wpływ na system finansowy. Oto kilka aspektów, które warto rozważyć:

 1. Efektywność płatności: CBDC może przyczynić się do zwiększenia efektywności płatności, redukując czas i koszty związane z przekazywaniem pieniędzy, a także poprawić rozrachunki międzynarodowe. Dzięki natychmiastowym i bezpośrednim transakcjom ta waluta może przyspieszyć rozliczenia i ułatwić przekazywanie środków zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.
 2. Redukcja kosztów transakcyjnych: Tradycyjne metody płatności często wiążą się z wysokimi opłatami transakcyjnymi. CBDC może zmniejszyć te koszty, eliminując pośredników i umożliwiając bezpośrednie transakcje między użytkownikami. To może przynieść korzyści zarówno dla przedsiębiorstw, jak i konsumentów.
 3. Bezpieczeństwo transakcji: CBDC oferuje potencjał zwiększenia bezpieczeństwa transakcji. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii, takich jak kryptografia i blockchain, można zapewnić bezpieczne i niezmienne rejestry transakcji. To może pomóc w minimalizacji oszustw, fałszerstw i kradzieży.
 4. Monitorowanie przepływu pieniędzy: CBDC może umożliwić bankom centralnym lepsze śledzenie przepływu pieniędzy w gospodarce. Dzięki dostępowi do danych transakcyjnych, banki centralne mogą uzyskać lepszy wgląd w gospodarkę i podejmować bardziej efektywne decyzje polityki monetarnej.
 5. Wsparcie dla finansowej inkluzji: Jednym z celów C B D C jest zapewnienie dostępu do usług finansowych dla wszystkich obywateli. W tym dla osób, które są obecnie wykluczone z tradycyjnego systemu bankowego. CBDC może stać się narzędziem dla banków centralnych w realizacji tego celu poprzez zapewnienie bezpiecznego i łatwego dostępu do cyfrowej waluty.

Jednak wprowadzenie CBDC wiąże się również z pewnymi wyzwaniami i ryzykiem. Należy dokładnie przeanalizować te aspekty i opracować odpowiednie regulacje oraz zabezpieczenia, aby zminimalizować potencjalne negatywne skutki. W kolejnych częściach artykułu przyjrzymy się bliżej zagrożeniom i wyzwaniom związanym z CBDC. Omówię przykłady i projekty CBDC już realizowane na świecie.

Zalety CBDC

Z mojej narracji zapewne już wiesz drogi czytelniku, że nie jestem zbyt wielkim „fanem” C B D C. Faktycznie tak jest. Aczkolwiek to nie znaczy, że obiektywnie rzecz biorąc, nie widzę żadnych zalet zastosowania tej formy pieniądza. Zwłaszcza że ma ona działać na fundamencie tej samej technologii co Bitcoin (BTC). CBDC, posiada szereg zalet, które mogą się znacznie przyczynić do poprawy działania systemu płatności i finansowego, promując m.in. finansową inkluzję przez ułatwienie dostępu do depozytów i emisji CBDC. Oto niektóre z głównych korzyści wynikających z wprowadzenia CBDC:

Zwiększona efektywność płatności:

CBDC może znacznie przyspieszyć proces płatności, umożliwiając natychmiastowe przekazywanie środków między użytkownikami. Tradycyjne metody płatności, takie jak czeki czy przelewy bankowe, mogą zająć pewien czas, szczególnie w przypadku transakcji międzynarodowych. C B D C eliminuje tę opóźnienie, umożliwiając szybkie rozliczenia i skracając czas oczekiwania na przekazanie środków.

Ograniczenie kosztów transakcyjnych:

Tradycyjne metody płatności często wiążą się z wysokimi opłatami transakcyjnymi, zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla konsumentów. CBDC może zredukować te koszty, eliminując pośredników i umożliwiając bezpośrednie transakcje między stronami. Ostatecznie, niższe koszty transakcyjne przynoszą korzyści dla wszystkich uczestników systemu płatniczego.

Bezpieczeństwo i odporność na fałszerstwa:

C B D C opiera się na zaawansowanych technologiach, takich jak kryptografia i blockchain, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa. Transakcje są uwierzytelniane i rejestrowane w sposób niezmienny, co minimalizuje ryzyko fałszerstw i oszustw. Ponadto C B D C może być zaprojektowane w taki sposób, aby uniemożliwić fałszowanie lub kopiowanie cyfrowych jednostek pieniądza.

Możliwość śledzenia transakcji:

CBDC daje bankom centralnym możliwość monitorowania przepływu pieniędzy w gospodarce (nieodpowiednio wykorzystane może być bardzo niebezpieczne). W przeciwieństwie do gotówki, gdzie transakcje są anonimowe, CBDC umożliwia śledzenie transakcji. Będzie to przydatne w zwalczaniu prania brudnych pieniędzy, finansowania terroryzmu i innych nielegalnych działań. Jednak konieczne jest znalezienie odpowiedniego balansu między ochroną prywatności a zapewnieniem bezpieczeństwa i legalności transakcji.

CBDC dla banksterki ma wiele zalet w porównaniu do BTC. Szczególnie jeśli chodzi o efektywność płatności, ograniczenie kosztów transakcyjnych, bezpieczeństwo i możliwość śledzenia transakcji. Jednak warto mieć na uwadze ograniczenia i wyzwania, takie jak kwestie prywatności i zależność od banków centralnych. Przed wprowadzeniem CBDC, konieczne jest dokładne zbadanie tych aspektów i opracowanie odpowiednich rozwiązań, aby zminimalizować negatywne skutki i zapewnić korzyści dla użytkowników i systemu finansowego jako całości. Jednak te „negatywne” skutki dla mnie i wielu innych ludzi niekoniecznie są postrzegane przez banksterów i ludzi u sterów za „negatywne”…

Zagrożenia i wyzwania związane z CBDC

Mimo licznych korzyści, jakie niesie ze sobą wprowadzenie cyfrowej waluty banku centralnego, istnieją również zagrożenia i wyzwania, które należy uwzględnić. Oto niektóre z głównych czynników wymagających uwagi i ostrożności związanych z wprowadzeniem CBDC, które mogą stanowić wyzwanie:

Bezpieczeństwo cybernetyczne

Cyfrowa forma pieniądza, niesie ze sobą konkretne zagrożenia związane z bezpieczeństwem cybernetycznym. Bezpieczeństwo systemu płatności CBDC musi stanowić priorytet, w celu zapobiegania kradzieży środków oraz naruszeniom danych użytkowników. Ataki hakerskie, phishing oraz inne formy cyberzagrożeń mogą stanowić poważne zagrożenie dla integralności, oraz zaufania do CBDC. Dlatego też niezbędne jest podjęcie odpowiednich środków w celu ochrony infrastruktury CBDC i zminimalizowania ryzyka związanego z cyberprzestępczością. Konieczne zapewniając bezpieczne przechowywanie wartości i ich obrót.

Choć z drugiej strony nierozwiązanie tego problemu daję kolejną przewagę BTC w wyścigu o lidera cyfrowych płatności na świecie. Dlaczego? Ponieważ czego by nie mówić o BTC, jest on obecnie najbardziej bezpieczną formą płatności cyfrowych P2P na świecie.

Ograniczenia prywatności

Wprowadzenie CBDC może rodzić spore obawy dotyczące naszej prywatności. W przeciwieństwie do gotówki oraz niektórych kryptowalut, które zapewniają anonimowość. (Głównie chodzi tu o MONERO, ponieważ reszta kryptowalut jest głównie pseudoanonimowa co jest sporą różnicą). CBDC może wymagać identyfikacji użytkowników i śledzenia ich transakcji pod pretekstem zwalczania prania brudnych pieniędzy, finansowania terroryzmu i innych nielegalnych działań. Istnieje zatem realna obawa, że nadmierne monitorowanie transakcji CBDC może naruszać prywatność użytkowników. KAżdego z obywateli oraz osób fizycznych i prowadzić do potencjalnego nadużycia zbieranych danych przez rządy lub inne podmioty.

Przykłady

Zależność od infrastruktury technologicznej – Skuteczne wdrożenie CBDC wymagać będzie zaawansowanej infrastruktury technologicznej. W tym sieci komputerowych, systemów płatności i bezpiecznych urządzeń. Niektóre kraje, zwłaszcza te o słabo rozwiniętej infrastrukturze technologicznej, mogą napotkać trudności w efektywnym wdrożeniu i obsłudze CBDC.

Nierówności społeczne i dostęp do technologii, a zobowiązanie do równościowego dostępu: – Wprowadzenie CBDC może spowodować wzrost nierówności społecznych, jeśli nie wszyscy obywatele będą mieli równy dostęp do cyfrowych usług finansowych. Niektóre grupy, takie jak osoby starsze, osoby o niskich dochodach lub mieszkańcy obszarów wiejskich, mogą napotkać trudności w korzystaniu z CBDC, jeśli nie będą miały dostępu do niezbędnej technologii i niezbędnej ku temu wiedzy.

Stabilność systemu finansowego – Wprowadzenie CBDC może wpłynąć na stabilność systemu finansowego, szczególnie jeśli nie zostaną odpowiednio zidentyfikowane i zarządzone ryzyka związane z migracją z tradycyjnych form płatności na cyfrową walutę banku centralnego. Konieczne jest odpowiednie monitorowanie i zarządzanie tym procesem, aby uniknąć zakłóceń i niestabilności w systemie finansowym.

Wpływ na tradycyjne instytucje finansowe – Wprowadzenie CBDC może mieć istotny wpływ na tradycyjne instytucje finansowe, takie jak banki komercyjne. CBDC, jako forma bezpośredniego środka płatniczego, może ograniczać potrzebę korzystania z tradycyjnych usług bankowych, co może wpłynąć na rentowność i model działania tych instytucji. Konieczne jest staranne zbadanie tego wpływu i opracowanie odpowiednich środków zaradczych.

Kontrola i ograniczenia gospodarcze: CBDC może dawać rządom i bankom centralnym większą kontrolę nad przepływem pieniądza w gospodarce. To może prowadzić do wprowadzenia ograniczeń i regulacji dotyczących użytkowania CBDC, które mogą wpływać na swobodę obywateli w korzystaniu z cyfrowych środków płatniczych. Konieczne jest znalezienie odpowiedniego balansu między kontrolą a wolnością użytkowników.

Przykłady i projekty CBDC na świecie

Na stronie internetowej https://cbdctracker.org/ możemy w czasie rzeczywistym zobaczyć Obecny status walut cyfrowych banków centralnych (CBDC) na całym świecie. Jak wynika z informacji na stronie, na dzień dzisiejszy na świecie zostały uruchomione juz 4 projekty CBDC. Kreje jakie tego dokonały to następująco, odnotowując ważny postęp w 2020 r.:

Obecnie na świecie istniej również 14 programów pilotażowych (w tym dwa prowadzone przez Francję) mających na celu testy i wprowadzenie CBDC. Kraje które prowadzą obecnie pilotaże to:

Nie będę tu szczegółowo opisywał każdego projektu ponieważ treść tego artykułu była by zbyt obszerna. Dlatego skupie się tu wyłącznie na kilku istotnych (z mojego punktu widzenia) CBDC

Bahamy – Sand Dollar

Bahamy, wyspiarskie państwo na Oceanie Atlantyckim, przoduje w wprowadzaniu cyfrowych walut banków centralnych. Już w 2019 roku przeprowadzono tam program pilotażowy CBDC, który okazał się ogromnym sukcesem. W rezultacie Bank Centralny Bahamów wprowadził cyfrowego dolara bahamskiego o nazwie sand dollar w październiku 2020 roku. Co więcej, w lutym 2021 roku Mastercard ogłosił uruchomienie pierwszej na świecie karty połączonej z CBDC, umożliwiającej płatności cyfrowym dolarem bahamskim za pomocą karty prepaid. Podsumowując, Bahamy były pierwszym na świecie krajem, który wdrożył CBDC oficjalnie w życie.

Projekt e-yuan w Chinach

Chiny są kluczowym graczem na rynku CBDC, aktywnie rozwijając cyfrową walutę banku centralnego pod nazwą Digital Currency Electronic Payment (DCEP). E-yuan ma zwiększyć kontrolę nad systemem płatności, zwalczać przestępczość finansową i stanowić alternatywę dla prywatnych kryptowalut. Jako legalny środek płatniczy emitowany przez bank centralny, ma być dostępny dla obywateli i firm. W ramach pilotażu otwarto miliony indywidualnych i przedsiębiorczych kont eCNY, zwiększając dostępność usług finansowych. Pomimo korzyści, projekt budzi kontrowersje związane z prywatnością i możliwością monitorowania transakcji przez władze, oraz istnieje obawa o „datę ważności” e-yuanu.

Inicjatywy CBDC w Europie

Unia Europejska intensywnie pracuje nad cyfrowym euro pod przewodnictwem Europejskiego Banku Centralnego. Planuje się uruchomienie cyfrowego euro do 2026 roku, mając na celu dostarczenie wygodnego narzędzia rozliczeń dla firm i obywateli. ECB i banki centralne krajów strefy euro byłyby emitentami, a płatności nie byłyby anonimowe. Wprowadzenie ma usprawnić płatności, zwiększyć dostępność usług bankowych i zwalczać nielegalne aktywności finansowe. Jednak istnieją obawy dotyczące prywatności, kontroli nad informacjami finansowymi i potencjalnych negatywnych skutków wprowadzenia cyfrowej waluty.

Regulacje i wytyczne dla CBDC

CBDC, jako nowa forma cyfrowego pieniądza, wymaga starannego opracowania ram regulacyjnych, aby zapewnić bezpieczeństwo, skuteczność i zgodność z obowiązującym prawem. W tym kontekście, regulacje i wytyczne dla CBDC obejmują:

Rola instytucji międzynarodowych

Wprowadzenie CBDC stawia pytania dotyczące współpracy międzynarodowej i roli instytucji globalnych. Międzynarodowe instytucje finansowe, takie jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) i Bank Światowy, mogą odegrać kluczową rolę w ustalaniu standardów i wytycznych dotyczących CBDC. Współpraca na arenie międzynarodowej jest istotna, aby uniknąć niespójności między różnymi krajami i stworzyć harmonijny globalny ekosystem CBDC.

Kwestie prawne i regulacyjne

 1. Ochrona konsumentów: Regulacje CBDC powinny skupić się na ochronie konsumentów, zapewniając uczciwe praktyki handlowe, transparentność i bezpieczeństwo transakcji. Przyjęcie zasad odpowiedzialnej emisji i dystrybucji CBDC jest kluczowe, aby chronić interesy użytkowników.
 2. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu: CBDC musi być zgodne z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT). Wytyczne w tym obszarze powinny obejmować procedury identyfikacji użytkowników, monitorowanie transakcji oraz raportowanie nieprawidłowości.
 3. Prywatność i ochrona danych: W regulacjach CBDC powinny być uwzględnione środki mające na celu ochronę prywatności użytkowników. Określenie, w jaki sposób dane transakcyjne są zbierane, przechowywane i udostępniane, jest kluczowe dla zbudowania zaufania do systemu CBDC i wspiera funkcję przechowywania wartości oraz płynności w obrocie.
 4. Stabilność finansowa: Regulacje powinny obejmować środki mające na celu zapewnienie stabilności finansowej, minimalizując ryzyko związane z fluktuacjami wartości CBDC. Mechanizmy kontroli ryzyka i zarządzania stabilnością finansową są kluczowe dla trwałego sukcesu CBDC.
 5. Zabezpieczenia technologiczne: Wymagania regulacyjne powinny obejmować środki zabezpieczeń technologicznych, takie jak stosowanie zaawansowanych technologii kryptograficznych i zapewnienie odporności na cyberzagrożenia.
 6. Współpraca z sektorem prywatnym: Regulacje powinny zachęcać do współpracy między sektorem publicznym a prywatnym, zwłaszcza w obszarze innowacji technologicznych i rozwijania ekosystemu CBDC, włączając dostawców usług płatniczych.

Przy opracowywaniu regulacji i wytycznych dla CB DC, kluczowe jest uwzględnienie różnorodnych aspektów, takich jak ochrona użytkowników, stabilność finansowa, bezpieczeństwo techniczne oraz zgodność z międzynarodowymi standardami. Odpowiednie uregulowania są niezbędne, aby zminimalizować ryzyka i maksymalizować korzyści wynikające z wprowadzenia cyfrowej waluty banku centralnego.

Podsumowanie

Wprowadzenie Cyfrowej Waluty Banku Centralnego (CBDC) otwiera nowy rozdział w świecie finansów, kształtując krajobraz płatności i systemów walutowych. Podsumowanie korzyści i zagrożeń związanych z CBDC może wyglądać następująco:

Korzyści:

 1. Efektywność płatności: C B D C oferuje natychmiastowe i efektywne transakcje, przyspieszając procesy płatności.
 2. Bezpieczeństwo: Zaawansowane technologie, takie jak blockchain, mogą zwiększyć bezpieczeństwo transakcji i chronić przed cyberatakami.
 3. Ograniczenie kosztów: C B D C może zmniejszyć koszty transakcyjne, eliminując pośredników i umożliwiając bezpośrednie transakcje między użytkownikami.
 4. Śledzenie transakcji: Możliwość monitorowania transakcji może pomóc w zwalczaniu prania brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 5. Inkluzja finansowa: C B D C może zwiększyć dostęp do usług finansowych dla osób, które są obecnie wykluczone z tradycyjnego systemu bankowego.

Zagrożenia:

 1. Prywatność: C B D C może podważać prywatność, gdyż transakcje mogą być monitorowane, co wymaga zrównoważonego podejścia między kontrolą a ochroną prywatności.
 2. Ryzyko cyberataków: Bezpieczeństwo C B D C staje pod znakiem zapytania w obliczu rosnącego ryzyka związanego z cyberatakami i kradzieżą danych.
 3. Wpływ na instytucje finansowe: Tradycyjne instytucje finansowe mogą doświadczyć zmian w swojej roli i funkcji z wprowadzeniem C B D C.
 4. Zależność od technologii: C B D C wymagać będzie zaawansowanych technologii, co stawia wyzwanie w kontekście zabezpieczeń i utrzymania stabilności systemu.

Perspektywy rozwoju

Perspektywy rozwoju C B D C wydają się być obiecujące, przy jednoczesnym zrozumieniu, że ich wprowadzenie wiąże się z wyzwaniami. Kluczowe kierunki dla przyszłości to:

 1. Badania i rozwój: Kontynuacja badań nad technologią i implementacją C B D C, ucząc się na bieżąco z doświadczeń projektów prowadzonych na świecie.
 2. Współpraca międzynarodowa: Współpraca międzynarodowa i ustanowienie standardów globalnych są kluczowe dla harmonijnego funkcjonowania różnych detalicznych i hurtowych CBDC na świecie oraz dla wspierania polityki pieniężnej i bezpieczeństwa obrotu.
 3. Regulacje: Dostosowanie i uaktualnienie regulacji związanych z finansami, aby uwzględnić specyfikę C B D C, zapewniając równowagę między innowacją a ochroną użytkowników.
 4. Edukacja i świadomość: Zwiększanie świadomości społecznej i edukacja na temat C B D C, aby wspierać akceptację i zrozumienie funkcji cyfrowej waluty.

Podsumowując, C B D C stawia przed nami zarówno wyzwania, jak i możliwości. Jednak z odpowiednimi środkami ostrożności, współpracą międzynarodową i zaangażowaniem w badania i rozwój, można sprostać tym wyzwaniom, kształtując przyszłość finansów w cyfrowym wieku.

Dalsze wprowadzanie C B D C w innych krajach to jak widać wyłącznie kwestia czasu czy nam sie to podoba czy nie. Ewentualna hiperinflacja w wielu krajach pogrążonych kryzysem gospodarczym może jedynie przyspieszyć ten proces i być teoretycznie „jedynym słusznym rozwiązaniem”… oczywiście to już wyłącznie moja hipoteza jednak wydaje się być ona bardzo racjonalna. Tak więc pozostaje nam wyłącznie się w jakims stopniu dostosować do nowych nadchodzących warunków.

Mam jedynie nadzieję, że rządy i banki nie posuną się zbyt daleko w nadmiernym interwencjoniźmie wykorzystując mozliwosć odcięcia obywatelom dostępu do funduszy pod „słusznym” pretekstem… Czekają nas interesujące czasy.

Słowem na koniec

Gotówka, od wieków była fundamentem naszego systemu płatności i jak widać w wielu miejscach na świecie, ustępuje miejsca cyfrowej rewolucji.

CBDC to nowa forma pieniądza, kształtująca naszą finansową przyszłość. Jednakże, jak każda innowacja, CBDC niesie ze sobą wyzwania i pytania dotyczące bezpieczeństwa, prywatności i stabilności systemu finansowego.

Chciałbym Was serdecznie zaprosić do dyskusji na ten temat, podzielenia się Waszymi spostrzeżeniami i doświadczeniem. Czy to krok w stronę cyfrowej przyszłości jest rzeczywiście taki bezpieczny, jak nam się wydaje? Jakie mogą być konsekwencje dla nas, dla gospodarki i dla naszej prywatności?

Czekam na Wasze cenne opinie i wspólną refleksję. Zapraszam do śledzenia i dołączenia do dyskusji.

Źródła

Pieniądz cyfrowy banku centralnego

https://nbp.pl/system-platniczy/dane-i-analizy/analizy-i-opracowania/pieniadz-cyfrowy-banku-centralnego/

Digital Bahamian Dollar

https://www.sanddollar.bs/

Cyfrowy pieniądz banku centralnegoLazarski.pl

https://www.lazarski.pl/pl/nauka-i-badania/instytuty/wydzial-ekonomii-i-zarzadzania/centrum-technologii-blockchain/cyfrowy-pieniadz-banku-centralnego/

Raport NBP: Pieniądz cyfrowy banku centralnego
https://www.nbp.pl/systemplatniczy/cbdc/raport-cbdc.pdf 

Raport BIS: Central bank digital currencies – executive summary
https://www.bis.org/publ/othp42.pdf 

Progress of Research & Development of E-CNY in China
http://www.pbc.gov.cn/en/3688110/3688172/4157443/4293696/2021071614584691871.pdf 

Central Bank Digital Currencies and a Euro for the Future
https://www.eublockchainforum.eu/sites/default/files/reports/CBDC%20Report%20Final.pdf

PwC Global CBDC Index 2021
https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/assets/pwc-cbdc-global-index-1st-edition-april-2021.pdf 

Loading

Did you like this?
Tip Szymon w Sieci with Cryptocurrency

Donate Bitcoin to Szymon w Sieci

Scan to Donate Bitcoin to Szymon w Sieci
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some bitcoin:

Donate Bitcoin Cash to Szymon w Sieci

Scan to Donate Bitcoin Cash to Szymon w Sieci
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send bitcoin:

Donate Ethereum to Szymon w Sieci

Scan to Donate Ethereum to Szymon w Sieci
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Ether:

Donate Litecoin to Szymon w Sieci

Scan to Donate Litecoin to Szymon w Sieci
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Litecoin:

Donate Monero to Szymon w Sieci

Scan to Donate Monero to Szymon w Sieci
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Monero:

Donate ZCash to Szymon w Sieci

Scan to Donate ZCash to Szymon w Sieci
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some ZCash:

Post Author: Szymon w Sieci

Freelancer|Entuzjasta Technologii Blockchain|Blockchain Content Writer|Blogger|Społecznik|NGO

Ponadto założyciel Stowarzyszenia "Zielona Donica" w Siemianowicach Śl.

Jako "Szymon w Sieci" jestem aktywnym obserwatorem próby wyłonienia się nowego paradygmatu zaufania i przejrzystości, którym charakteryzuje się technologia blockchain. Ufam, że otwarta komunikacja i uczciwość są kluczowe w budowaniu nowego systemu zaufania, a to zaczyna się od nas samych i sposobu, w jaki dostarczamy nasze usługi i produkty w ramach nowych technologii.

Poza "siecią" udzielam się głównie jako społecznik w Młodzieżowym Domu Kultury im. dr. Henryka Jordana w Siemianowicach Śląskich. Angażuje się w aktywizowanie młodzieży poprzez piłkę nożną i edukację ekologiczną.

Moja uwaga skupia się na trudnej młodzieży z miasta, która często jest określana jako 'patologiczna', gdzie zawsze staram się dostrzegać ich pozytywne strony i wspierać ich w rozwoju.

Fundamentem moich działań jest podejście chrześcijańskie, które motywuje mnie do oddania się pracy z całym sercem, jak dla Pana, a nie dla ludzi. Dążę do przynoszenia dobrych owoców, kierując swoje działania ku dobrym celom i starając się być wzorem dla innych, w szczególności dla młodszych ludzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *