Site Loader
czwarte rewolucja Przemysłowa

rEwolucja Przemysłowa 4.0

Czwarta rewolucja przemysłowa stanowi fundamentalną zmianę w sposobie, w jaki żyjemy i pracujemy. Jest to nowy rozdział w rozwoju ludzkości, możliwy dzięki postępowi, który jest współmierny z postępem pierwszej, drugiej i trzeciej rewolucji przemysłowej — łączenie świata fizycznego, cyfrowego i biologicznego oraz łączenie technologii w sposób, który stwarza zarówno obietnice, jak i zagrożenia. Szybkość, zasięg i głębokość tej rewolucji zmusiły nas do ponownego przemyślenia, w jaki sposób powinny rozwijać się kraje, jak organizacje tworzą wartość i jak ludzie ze wszystkich środowisk mogą korzystać z innowacji.

Obecnie, gdy świat zmaga się z rzekomym „problemem COVID-19” oraz poważnymi konfliktami zbrojnymi (min. konflikt na Ukrainie, Yemenie czy Afganistanie), pojawia się możliwość dalszego wykorzystania tej rewolucji w sposób, który stworzy globalną gospodarkę bardziej sprzyjającą społecznie i skoncentrowaną na człowieku.

Czwarta rEwolucja przemysłowa to obecnie rozwijające się dynamicznie środowisko, w którym przełomowe technologie i trendy, między innymi takie jak Internet Rzeczy (IOT — Internet of Things) Robotyka, Sztuczna Inteligencja (AI — Artificial Intelligence) Biotechnologia czy Technologia Blockchain zmieniają sposób, w jaki żyjemy, pracujemy i postrzegamy świat.

czwarta rewolucja przemyslowa
czwarta rewolucja przemysłowa — źródło WEF

Będąc już jedną nogą w rewolucji technologicznej, która zasadniczo zmienia sposób, w jaki żyjemy, pracujemy i odnosimy się do siebie nawzajem, w swojej skali, zakresie i złożoności ta transformacja nie będzie podobna do poprzednich, jakich doświadczyła ludzkość. Nie wiemy jeszcze, jak to się rozwinie, ale jedno wiem na pewno: odpowiedź na to pytanie nie musi być kompleksowe i zintegrowane, obejmując wszystkie zainteresowane strony globalnego ustroju, od sektora publicznego i prywatnego po środowiska akademickie i społeczeństwa obywatelskie.

To już się zaczęło!

No dobrze, ale skąd wiemy, że to już czwarta rewolucja przemysłowa, a nie tylko przedłużenie transformacji trzeciej rewolucji przemysłowej? W moim oczach widzę wyraźnie prędkość, zasięg i wpływ systemów. Prędkość obecnych przełomów nie ma precedensu historycznego. W porównaniu z poprzednimi rewolucjami przemysłowymi czwarta ewoluuje w tempie bardziej wykładniczym, a nie liniowym a co ważniejsze, zakłóca ona niemal każdą branżę w każdym kraju na świecie.

Szerokość i głębokość tych zmian zwiastują transformację całych systemów produkcji, zarządzania i sprawowania władzy. Podobnie jak poprzednie rewolucje, czwarta rewolucja przemysłowa ma potencjał, by podnieść poziom globalnych dochodów i jakość życia populacji na całym świecie.

W mojej opinii innowacje technologiczne doprowadzą do wzrostu podażowego, który przyniesie długoterminowy wzrost wydajności i produktywności. Koszty transportu i komunikacji spadną, logistyka i globalne łańcuchy dostaw staną się bardziej efektywne, a koszty handlu zmaleją, i wszystkie z nich otworzą nowe rynki oraz przyczynią się do wzrostu gospodarczego.

Słowem na koniec

Podsumowując, czwarta rewolucja przemysłowa będzie fundamentalną zmianą w naszym sposobie życia, pracy, a także wzajemnych relacjach. Jest to nowy rozdział w rozwoju człowieka, możliwy dzięki nadzwyczajnym postępom technologicznym współmiernym do tych, które nastąpiły w pierwszej, drugiej i trzeciej rewolucji przemysłowej. Postępy te łączą świat fizyczny, cyfrowy i biologiczny w sposób, który stwarza zarówno ogromne zagrożenie, jak i ogromny potencjał.

Szybkość, szerokość i głębia tej rewolucji zmusza nas do przemyślenia na nowo, jak kraje się rozwijają, jak organizacje tworzą wartość, a nawet co oznacza bycie człowiekiem… Czwarta rewolucja przemysłowa to coś więcej niż tylko zmiana oparta na technologii; to okazja, aby pomóc wszystkim, w tym przywódcom, decydentom politycznym oraz ludziom ze wszystkich warstw społecznych i narodów, w wykorzystaniu technologii sprzyjających konwergencji w celu stworzenia przyszłości sprzyjającej włączeniu społecznemu i ukierunkowanej na człowieka. Prawdziwą szansą jest spojrzenie wykraczające poza technologię i znalezienie sposobów, aby dać jak największej liczbie osób możliwość wywierania pozytywnego wpływu na ich rodziny, organizacje i społeczności.

Loading

Did you like this?
Tip Szymon w Sieci with Cryptocurrency

Donate Bitcoin to Szymon w Sieci

Scan to Donate Bitcoin to Szymon w Sieci
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some bitcoin:

Donate Bitcoin Cash to Szymon w Sieci

Scan to Donate Bitcoin Cash to Szymon w Sieci
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send bitcoin:

Donate Ethereum to Szymon w Sieci

Scan to Donate Ethereum to Szymon w Sieci
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Ether:

Donate Litecoin to Szymon w Sieci

Scan to Donate Litecoin to Szymon w Sieci
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Litecoin:

Donate Monero to Szymon w Sieci

Scan to Donate Monero to Szymon w Sieci
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Monero:

Donate ZCash to Szymon w Sieci

Scan to Donate ZCash to Szymon w Sieci
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some ZCash:

Post Author: Szymon w Sieci

Freelancer|Entuzjasta Technologii Blockchain|Blockchain Content Writer|Blogger|Społecznik|NGO

Ponadto założyciel Stowarzyszenia "Zielona Donica" w Siemianowicach Śl.

Jako "Szymon w Sieci" jestem aktywnym obserwatorem próby wyłonienia się nowego paradygmatu zaufania i przejrzystości, którym charakteryzuje się technologia blockchain. Ufam, że otwarta komunikacja i uczciwość są kluczowe w budowaniu nowego systemu zaufania, a to zaczyna się od nas samych i sposobu, w jaki dostarczamy nasze usługi i produkty w ramach nowych technologii.

Poza "siecią" udzielam się głównie jako społecznik w Młodzieżowym Domu Kultury im. dr. Henryka Jordana w Siemianowicach Śląskich. Angażuje się w aktywizowanie młodzieży poprzez piłkę nożną i edukację ekologiczną.

Moja uwaga skupia się na trudnej młodzieży z miasta, która często jest określana jako 'patologiczna', gdzie zawsze staram się dostrzegać ich pozytywne strony i wspierać ich w rozwoju.

Fundamentem moich działań jest podejście chrześcijańskie, które motywuje mnie do oddania się pracy z całym sercem, jak dla Pana, a nie dla ludzi. Dążę do przynoszenia dobrych owoców, kierując swoje działania ku dobrym celom i starając się być wzorem dla innych, w szczególności dla młodszych ludzi.

2 Replies to “Czwarta rEwolucja Przemysłowa – To już się dzieje!”

  1. Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *