Jak powszechne są waluty kryptograficzne na świecie?

Udział osób, które odpowiedziały, że używały lub posiadały waluty kryptograficzne.
Badanie zostało przeprowadzone na 1000 respondentach w krajach objętych badaniem przeprowadzonym przez Statista.com

Powszechność kryptowalut na świecie

Zajrzyj również do innych InfoGrafik na stronie!