Site Loader
SWIFT dla Kryptowalut

SWIFT dla kryptowalut? Globalne instytucje finansowe używają własnego bezpiecznego systemu komunikatów o nazwie SWIFT. Służy on do wymiany informacji o transakcjach finansowych i przestrzegania zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy. Teraz giełdy kryptowalut znajdują się pod presją ze strony organów regulacyjnych, aby stworzyć podobny system. Niestety nie jest wcale jasne, w jaki sposób…

Co na to FATF?

Financial Action Task Force – FATF to wpływowa organizacja nadzorująca walkę z praniem brudnych pieniędzy na świecie. W czerwcu 2019 r. doradziła swoim 37 państwom członkowskim, by nałożyły one nową kontrowersyjną regułę. Reguła ta wymaga wymiany informacji o tożsamości nadawcy i odbiorcy przelewów przekraczających określony próg. Przypomina to przepis amerykańskiego banku zwany „zasadą podróży” z angielskiego “travel rule.”

Krytycy argumentowali, że nowa zasada jest uciążliwa, ponieważ wzywa się w niej przemysł do zbudowania zupełnie nowej infrastruktury technicznej do wymiany informacji. Ze względu na pseudonimowy charakter kryptowalut niekoniecznie oczywista jest wymiana, na przykład, gdy klient wysyła pieniądze na inną giełdę. Jedyne co mogą zobaczyć, to ciąg liter i cyfr, więc nadawca może równie dobrze przenieść pieniądze do innego kontrolowanego portfela. Teraz giełdy będą musiały jakoś się zidentyfikować. Inni twierdzą, że ta reguła zmusi niedoszłych sprawców do korzystania ze sposobów jeszcze trudniejszych do opanowania przez policję. Niemniej jednak przemysłowi nie pozostało nic innego, jak tylko wymyślić coś w rodzaju sieci SWIFT dla kryptowalut. FATF planuje w czerwcu br. dokonać przeglądu swoich postępów.

Wiele niewiadomych

SWIFT dla Kryptowalut - Niewiadoma
SWIFT

Zgodnie z nowym, szczegółowym spojrzeniem serwisu CoinDesk, wewnątrz procesu pozostają drażniące pytania o to, jak dokładnie giełdy powinny przekazywać sobie informacje. Czy:

  • Proces ten powinien wykorzystywać blockchain, czy też polegać na bardziej tradycyjnym, scentralizowanym projekcie?
  • Powinien to być produkt komercyjny, czy też oparty na oprogramowaniu open-source?
  • Giełdy powinny wdrażać wiele produktów, czy też wszystkie powinny starać się uzgodnić jeden z nich?

Według CoinDesk obecnie w fazie rozwoju znajduje się ponad 20 różnych produktów.

Problem okazuje się również nie czysto techniczny. Jeśli giełda będzie musiała wymieniać informacje, które identyfikują ich klientów, będą oni musieli również poruszać się po przepisach, takich jak GDPR. Jak więc widać stworzenie SWIFT dla kryptowalut może okazać się bardzo problematyczne…

Loading

Did you like this?
Tip Szymon w Sieci with Cryptocurrency

Donate Bitcoin to Szymon w Sieci

Scan to Donate Bitcoin to Szymon w Sieci
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some bitcoin:

Donate Bitcoin Cash to Szymon w Sieci

Scan to Donate Bitcoin Cash to Szymon w Sieci
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send bitcoin:

Donate Ethereum to Szymon w Sieci

Scan to Donate Ethereum to Szymon w Sieci
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Ether:

Donate Litecoin to Szymon w Sieci

Scan to Donate Litecoin to Szymon w Sieci
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Litecoin:

Donate Monero to Szymon w Sieci

Scan to Donate Monero to Szymon w Sieci
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Monero:

Donate ZCash to Szymon w Sieci

Scan to Donate ZCash to Szymon w Sieci
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some ZCash:

Post Author: Szymon w Sieci

Freelancer|Entuzjasta Technologii Blockchain|Blockchain Content Writer|Blogger|Społecznik|NGO

Ponadto założyciel Stowarzyszenia "Zielona Donica" w Siemianowicach Śl.

Jako "Szymon w Sieci" jestem aktywnym obserwatorem próby wyłonienia się nowego paradygmatu zaufania i przejrzystości, którym charakteryzuje się technologia blockchain. Ufam, że otwarta komunikacja i uczciwość są kluczowe w budowaniu nowego systemu zaufania, a to zaczyna się od nas samych i sposobu, w jaki dostarczamy nasze usługi i produkty w ramach nowych technologii.

Poza "siecią" udzielam się głównie jako społecznik w Młodzieżowym Domu Kultury im. dr. Henryka Jordana w Siemianowicach Śląskich. Angażuje się w aktywizowanie młodzieży poprzez piłkę nożną i edukację ekologiczną.

Moja uwaga skupia się na trudnej młodzieży z miasta, która często jest określana jako 'patologiczna', gdzie zawsze staram się dostrzegać ich pozytywne strony i wspierać ich w rozwoju.

Fundamentem moich działań jest podejście chrześcijańskie, które motywuje mnie do oddania się pracy z całym sercem, jak dla Pana, a nie dla ludzi. Dążę do przynoszenia dobrych owoców, kierując swoje działania ku dobrym celom i starając się być wzorem dla innych, w szczególności dla młodszych ludzi.

3 Replies to “SWIFT dla kryptowalut?”

  1. I am a website designer. Recently, I am designing a website template about gate.io. The boss’s requirements are very strange, which makes me very difficult. I have consulted many websites, and later I discovered your blog, which is the style I hope to need. thank you very much. Would you allow me to use your blog style as a reference? thank you!

  2. I may need your help. I tried many ways but couldn’t solve it, but after reading your article, I think you have a way to help me. I’m looking forward for your reply. Thanks.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *