Site Loader
Web3 czyli nowa era zdecentralizowanego internetu

Web 3 – Internet zdecydowanie zrewolucjonizował sposób, w jaki żyjemy, pracujemy i się komunikujemy. Od wysyłania e-maili i przeglądania stron internetowych do kupowania towarów i usług online. Internet stał się wręcz kluczową częścią naszego codziennego życia. Jednak wraz z rozwojem i ewolucją internetu pojawiły się wyzwania i ograniczenia, które się z nim wiążą. Kwestie takie jak prywatność danych, bezpieczeństwo i centralizacja stały się coraz bardziej powszechne. Pozostawia to użytkowników z rosnącym poczuciem nieufności i niepokoju.

Dzięki uruchomieniu sieci Bitcoin (BTC) i poznaniu możliwości technologii Blockchain wkraczamy w Web3. Zupełnie nową erę Internetu zbudowaną na zdecentralizowanych technologiach. Mają one na celu sprostać tym wyzwaniom i zaoferować bardziej bezpieczny, przejrzysty i sprawiedliwy Internet dla każdego.

Co to jest Web 3 i jak działa

Świat technologii przeszedł długą drogę od narodzin internetu. Od pierwszej strony internetowej do obecnej ery WWW (World Wide Web), internet był narzędziem do łączenia ludzi i rozpowszechniania informacji. Wraz z pojawieniem się technologii blockchain pojawiła się nowa era zdecentralizowanej technologii, znana jako web3.

Web 3 to nowa generacja technologii internetowej, która ma na celu umożliwienie użytkownikom większej kontroli nad ich danymi i tożsamościami online. W przeciwieństwie do tradycyjnej technologii internetowej, którą kontrolują kilka dużych korporacji, Web 3 opiera się na decentralizowanych sieciach peer-to-peer. Kluczowym założeniem Web3 jest przechowywanie danych i informacji w rozproszonej księdze, zamiast na scentralizowanych serwerach. Jedną z kluczowych technologii napędzających rozwój Web3 jest blockchain. Pozwala on na bezpieczne, przejrzyste i odporne na manipulacje transakcje odbywające się w zdecentralizowanej sieci. Oznacza to, że użytkownicy mają większą kontrolę nad swoimi danymi osobowymi i interakcjami online. Dzięki temu te informacje nie są kontrolowane przez jeden scentralizowany podmiot.

Zalety Web 3 w porównaniu do Web 2

Web3 oferuje sporo korzyści w porównaniu z obecnym scentralizowanym internetem, Web 2.

 • Po pierwsze, Web 3 zapewnia większe bezpieczeństwo i prywatność. Dzieje się tak, ponieważ decentralizacja kontroli i przechowywania danych utrudnia hakerom i innym złośliwym podmiotom naruszenie systemu.
 • Po drugie, Web3 daje jednostkom większą kontrolę nad ich danymi. Pozwala im to podejmować decyzje o tym, jak ich dane są wykorzystywane i udostępniane.
 • Po trzecie, Web3 zapewnia lepszą przejrzystość i odpowiedzialność dzięki zastosowaniu technologii DLT i blockchain. Zapewnia ona stały i niezmienny zapis wszystkich transakcji.
 • Po czwarte Web3 ma ogromny potencjał demokratyzacji dostępu do informacji. Umożliwia to jednostkom uczestnictwo i zaangażowanie w Internecie w bardziej sprawiedliwy sposób.

Zrozumienie decentralizacji

Decentralizacja odnosi się do dystrybucji władzy i kontroli z dala od centralnego organu. W kontekście Web3 decentralizacja oznacza, że nie ma centralnego punktu kontroli dla sieci lub jej użytkowników. Zamiast tego, sieć jest utrzymywana przez zdecentralizowaną sieć węzłów.

Decentralizacja oferuje kilka zalet w stosunku do systemów scentralizowanych. Czyni sieć bardziej bezpieczną, ponieważ nie ma pojedynczego punktu awarii. Dodatkowo czyni sieć bardziej przejrzystą, ponieważ wszystkie transakcje są zapisywane w księdze publicznej. I wreszcie, daje użytkownikom większą kontrolę nad ich danymi i tożsamością online, ponieważ nie muszą polegać na scentralizowanym organie.

Decentralizacja działa poprzez wykorzystanie sieci węzłów do zatwierdzania i zabezpieczania transakcji w sieci. Węzły te pracują razem, aby zatwierdzić transakcje i dodać je do tzw. „łańcucha bloków”. Po dodaniu transakcji do łańcucha bloków nie można jej zmienić lub usunąć, zapewniając integralność i bezpieczeństwo sieci.

Blockchain w Web 3

Na początek, krótka definicja blockchain: Blockchain to zdecentralizowana księga, która rejestruje transakcje w bezpieczny, przejrzysty i niezmienny sposób. Wykorzystuje kryptografię, aby zapewnić bezpieczeństwo i prywatność transakcji, i jest utrzymywany przez zdecentralizowaną sieć węzłów.

Cechy charakterystyczne Blockchain

Blockchain posiada kilka kluczowych cech, które czynią go wartościową technologią dla Web3:

 • Jest bezpieczny, ponieważ wykorzystuje kryptografię do ochrony transakcji.
 • Jest przejrzysty, ponieważ wszystkie transakcje są zapisywane w publicznej księdze.
 • Jest niezmienny, ponieważ po dodaniu transakcji do blockchain’a nie można jej zmienić ani usunąć.
 • Jest zdecentralizowany, ponieważ jest utrzymywany przez sieć węzłów, a nie centralny organ.

Rodzaje blockchain’ów

Istnieje kilka różnych rodzajów blockchain, w tym publiczne, prywatne i konsorcjum blockchain.

 • Publiczne blockchain’y, takie jak Bitcoin czy Ethereum, są otwarte dla każdego i są utrzymywane przez zdecentralizowaną sieć węzłów.
 • Prywatne blockchain’y takie jak Quorum czy R3 Corda, są utrzymywane przez jeden podmiot i nie są otwarte dla społeczeństwa.
 • Blockchain’y konsorcyjne takie jak We.Trade czy Marco Polo są hybrydą publicznych i prywatnych blockchainów i są utrzymywane przez konsorcjum organizacji.

Wykorzystanie blockchain w Web 3

To właśnie dzięki Blockchain Web3 może zapewnić użytkownikom bezpieczną i przejrzystą księgę dla transakcji i danych. Dzięki zastosowaniu technologii blockchain Web3 zapewnia użytkownikom większą kontrolę nad ich danymi i tożsamością online. Dzięki temu procederowi, transakcje są bezpieczne i przejrzyste. Dodatkowo technologia blockchain pozwala na tworzenie zdecentralizowanych aplikacji (dApps), które działają w zdecentralizowanej sieci, zapewniając użytkownikom większe bezpieczeństwo i prywatność.

Kluczowe składniki Web 3

Web 3 składa się z kilku kluczowych komponentów. Zdecentralizowanych aplikacji (dApps), zdecentralizowanych organizacji autonomicznych (DAOs), zdecentralizowanych finansów (DeFi) i protokołów Web3.

web 3 = dao defi gamefi protocols

dApps — Zdecentralizowane aplikacje

Jedną z kluczowych cech web 3 jest wykorzystanie zdecentralizowanych aplikacji (dApps), czyli programów działających na blockchain. W przeciwieństwie do tradycyjnych aplikacji, które są kontrolowane przez jedną firmę, dApps są uruchamiane przez sieć użytkowników. Dzięki temu zabiegowi dApps są bardziej otwarte, przejrzyste i bezpieczne co czyni je fantastyczną alternatywą dla scentralizowanych aplikacji (Apps)

Dla przykładu dApps mogą być wykorzystywane do tworzenia zdecentralizowanych sieci społecznościowych takich jak Hive.Blog czy Publish0x. Rynków takich jak Uniswap, Waves czy OpenSea. Gier takich jak Gods Unchained czy Splinterlands. A nawet systemów głosowania online (jeden taki system jest właśnie na ukończeniu i to przez Polaków! Ivoting).

Zastosowanie dApps ma potencjał, aby zmienić sposób, w jaki wchodzimy w interakcję z internetem i dać użytkownikom większą kontrolę nad ich danymi i tożsamością online. W tradycyjnym internecie dane użytkowników są często zbierane, analizowane i wykorzystywane przez duże korporacje do celów komercyjnych. Wywołało to obawy dotyczące prywatności i wykorzystywania danych użytkowników. Dzięki zastosowaniu dApps użytkownicy mogą być właścicielami swoich danych i kontrolować, kto ma do nich dostęp. Dzięki temu znacznie utrudni firmom wykorzystywanie ich danych do celów komercyjnych.

Jak wcześniej wspomniałem, dApps korzystają z technologii blockchain, która działa jako zdecentralizowana księga, rejestrująca transakcje w bezpieczny i przejrzysty sposób. To oznacza, że rozproszone/zdecentralizowane sieci komputerów przechowują dane użytkowników, a nie jednolity serwer, co znacznie utrudnia firmom dostęp do tych danych lub ich wykorzystanie.

DAO — Zdecentralizowane autonomiczne organizacje

Decentralized Autonomous Organization (DAO) (zdecentralizowane autonomiczne organizacje), to nowy rodzaj organizacji typu NGO (organizacji pozarządowych). DAO są prowadzone za pomocą zasad zakodowanych jako programy komputerowe na blockchainie. Dzięki temu zapewniają one przejrzystą i bezpieczną platformę do podejmowania decyzji i zarządzania. DAO są zdecentralizowane i działają bez konieczności posiadania centralnego organu. Zamiast tego polegają na mechanizmie konsensusu, takim jak proces głosowania, w celu podejmowania decyzji.

W DAO członkowie mogą uczestniczyć w podejmowaniu decyzji poprzez wykorzystanie tokenów, które reprezentują własność i prawo głosu. Pozwala to na prowadzenie DAO w sposób bardziej przejrzysty i demokratyczny, ponieważ wszyscy członkowie mają równy udział w procesie decyzyjnym. DAO zapewniają również większe bezpieczeństwo i niezmienność, ponieważ decyzje są zapisywane na blockchainie i nie można ich zmienić ani usunąć.

Niektóre powszechne przypadki użycia DAO obejmują zdecentralizowane zarządzanie projektami open-source, fundusze inwestycyjne sterowane przez społeczność oraz zdecentralizowane rynki. Wraz z rozwojem technologii blockchain, DAO mają potencjał, aby zakłócić tradycyjne struktury organizacyjne i zapewnić nowe możliwości zdecentralizowanej współpracy i podejmowania decyzji.

DeFi — Zdecentralizowane finanse

Kolejnym ważnym aspektem web 3 jest wzrost zdecentralizowanych finansów (DeFi), czyli rosnącego sektora finansów, który działa na sieciach blockchain.

DeFi odnosi się do nowej fali usług i produktów finansowych zbudowanych na technologii blockchain. Zapewnia to osobom i organizacjom nowe możliwości uczestnictwa w finansach w sposób zdecentralizowany i bezpieczny. DeFi oferuje użytkownikom nowy sposób zarządzania swoimi finansami, z korzyściami takimi jak niższe opłaty, większa przejrzystość i większa dostępność. Na przykład platformy DeFi pozwalają użytkownikom inwestować w szeroką gamę produktów finansowych, takich jak kryptowaluty, stablecoiny i zdecentralizowane giełdy. Dodatkowo DeFi ma potencjał do demokratyzacji finansów i udostępnienia ich ludziom na całym świecie. Działa to niezależnie od ich lokalizacji czy statusu ekonomicznego. Dzieje się tak, ponieważ DeFi działa w zdecentralizowanej sieci, a nie na jednej scentralizowanej platformie. Dzięki czemu jest to dostępne dla każdego, kto ma połączenie z Internetem.

Korzystanie z DeFi ma potencjał, aby przekształcić tradycyjny system finansowy, który jest często postrzegany jako nieprzejrzysty i niedostępny dla wielu osób. Dzięki zastosowaniu technologii blockchain, platformy DeFi mogą zapewnić bardziej bezpieczny i przejrzysty system finansowy, który jest dostępny dla każdego. Dodatkowo DeFi może pomóc w zmniejszeniu ryzyka oszustw finansowych i wyzysku. Dzieje się tak ponieważ transakcje są rejestrowane na publicznej księdze, która jest odporna na manipulacje i cenzurę. To sprawia, że DeFi jest obiecującą alternatywą dla tradycyjnego systemu finansowego i kluczowym elementem ekosystemu

GameFi

GameFi odnosi się do wykorzystania zasad i technologii DeFi w branży gier, zapewniając nowe możliwości dla graczy. Aby uczestniczyć w zdecentralizowanych doświadczeniach w grach, uzyskać dostęp do nowych instrumentów finansowych i zdobyć nagrody za granie w gry. GameFi ma potencjał, aby zakłócić tradycyjną branżę gier, zapewniając graczom większą kontrolę nad swoimi danymi i aktywami. Ponadto daje nowe możliwości zarabiania na ich aktywności w grach.

Niektóre przykłady projektów GameFi obejmują zdecentralizowane platformy gier, protokoły DeFi skoncentrowane na grach oraz oparte na grach NFT (non-fungible tokens). Projekty te mają na celu stworzenie nowych i innowacyjnych doświadczeń w grach, jak również zapewnienie nowych możliwości dla graczy. Wszystko po to aby móc uczestniczyć w zdecentralizowanych finansach.

Ogólnie rzecz biorąc, GameFi jest rosnącym obszarem zainteresowania i innowacji. Ma on spory potencjał, aby zrewolucjonizować przemysł gier i zapewnić nowe możliwości dla graczy, aby zaangażować się w DeFi i zdecentralizowane technologie.

Protokoły Web 3

Wreszcie, protokoły Web 3 to podstawowa infrastruktura i standardy, które umożliwiają bezproblemową interoperacyjność różnych zdecentralizowanych systemów i aplikacji. Protokół w web 3 odnosi się do zestawu zasad i standardów, które regulują działanie zdecentralizowanych aplikacji (dApps) i sieci blockchain. Protokół definiuje sposób przesyłania i przetwarzania danych, a także sposób interakcji użytkowników z siecią i jej aplikacjami.

Protokoły Web 3 zostały zaprojektowane tak, aby wspierać zdecentralizowane i pozbawione zaufania środowisko. Dzięki temu uczestnicy mogą wchodzić w interakcje ze sobą bezpośrednio, bez potrzeby korzystania z pośredników. Pozwala to na większe bezpieczeństwo, przejrzystość i odporność na cenzurę, a także na tworzenie nowych zdecentralizowanych aplikacji i modeli biznesowych.

Przykłady protokołów web 3 obejmują Ethereum, IPFS, Filecoin i Interledger. Protokoły te zapewniają infrastrukturę bazową dla szerokiego zakresu zdecentralizowanych aplikacji. Są to m.in. zdecentralizowane aplikacje finansowe (DeFi), rynki predykcyjne i platformy zarządzania łańcuchem dostaw.

Rozwój protokołów web 3 jest kluczową częścią tego ruchu. Ma on na na celu stworzenie bardziej otwartego, zdecentralizowanego i przejrzystego internetu, który jest zasilany przez technologię blockchain.

Korzyści płynące z web 3

Korzyści płynące z Web 3 to przede wszystkim większa prywatność i bezpieczeństwo danych. Dzięki Web 3 użytkownicy mają większą kontrolę nad swoimi danymi osobowymi, ponieważ są one przechowywane w zdecentralizowanej sieci, a nie na scentralizowanych serwerach. Utrudnia to hakerom dostęp i wykorzystanie danych osobowych, a także pomaga zapobiegać naruszeniom danych na dużą skalę.

Większa przejrzystość i sprawiedliwość. W scentralizowanym systemie decyzje są często podejmowane przez kilka wybranych osób lub organizacji. Dzięki Web 3 proces podejmowania decyzji jest zdecentralizowany, a użytkownicy mają większy wgląd w procesy i informacje, które mają wpływ na ich życie. Ta zwiększona przejrzystość może pomóc w promowaniu większej sprawiedliwości, ponieważ użytkownicy są w stanie podejmować bardziej świadome decyzje na podstawie dokładnych i dostępnych informacji.

Wzmocnienie pozycji jednostek i społeczności. Dzięki Web 3, jednostki i społeczności mają możliwość przejęcia kontroli nad własnymi danymi i interakcjami online, zamiast kontrolowania ich przez scentralizowane podmioty. Oznacza to, że użytkownicy mogą uczestniczyć i czerpać korzyści z gospodarki cyfrowej w bardziej sprawiedliwy i przejrzysty sposób.

Ogromny potencjał Web 3

Web 3 ma również potencjał, aby zmienić sposób, w jaki wchodzimy w interakcje z internetem i ze sobą nawzajem. Korzystając ze zdecentralizowanych aplikacji (dApps) i platform, użytkownicy mogą łączyć się ze sobą w bardziej bezpieczny i przejrzysty sposób. Na przykład zdecentralizowane sieci społecznościowe mogą umożliwić użytkownikom łączenie się i dzielenie informacjami bez obaw o cenzurę lub wykorzystywanie danych. Dzieje się tak dlatego, że sieci te są prowadzone przez sieć użytkowników, a nie przez pojedynczą korporację, dzięki czemu są bardziej otwarte, przejrzyste i bezpieczne. Dodatkowo technologia web 3 może pomóc w stworzeniu bardziej sprawiedliwego środowiska online, ponieważ użytkownicy mają większą kontrolę nad swoimi danymi i tożsamością online.

Dla biznesu

Co więcej, web 3 ma potencjał, by zrewolucjonizować sposób prowadzenia biznesu. Dzięki wykorzystaniu zdecentralizowanych rynków i wymian, firmy mogą łączyć się z klientami i partnerami w bardziej bezpieczny i przejrzysty sposób. Może to pomóc w zmniejszeniu ryzyka oszustwa i wykorzystania, ponieważ transakcje są rejestrowane w księdze publicznej, która jest odporna na manipulację i cenzurę. Dodatkowo technologia web 3 może pomóc w stworzeniu bardziej sprawiedliwego środowiska biznesowego, ponieważ pozwala małym firmom konkurować z większymi korporacjami na równych zasadach (a przynajmniej na równiejszych).

Aby w pełni wykorzystać potencjał technologii web 3, ważne jest, aby firmy, rządy i osoby prywatne przyjęły tę nową erę zdecentralizowanej technologii. Oznacza to inwestowanie w badania i rozwój w celu poprawy skalowalności, bezpieczeństwa i użyteczności technologii web 3. Dodatkowo należy rozwijać programy edukacyjne i uświadamiające, aby pomóc ludziom zrozumieć korzyści płynące z web 3 i jak używać jej w życiu codziennym.

Potrzebne standardy

Kolejnym ważnym aspektem rozwoju web 3 jest potrzeba ustanowienia standardów i protokołów. Wraz z decentralizacją Internetu, ważne jest posiadanie wspólnego zestawu standardów i protokołów, aby zapewnić interoperacyjność i spójność pomiędzy różnymi aplikacjami i platformami web 3. Pomoże to zagwarantować, że użytkownicy będą mogli płynnie przechodzić z jednej platformy na drugą oraz że będą mogli łatwo uzyskać dostęp do informacji i dzielić się nimi w bezpieczny i przejrzysty sposób.

Zasady i Etyka

Wreszcie, rozwój web 3 powinien również kierować się zestawem zasad i wartości etycznych. Obejmuje to:

 • ochronę prywatności i bezpieczeństwa użytkowników,
 • promowanie przejrzystości i odpowiedzialności
 • oraz zapewnienie, że technologia jest dostępna i sprawiedliwa dla wszystkich, niezależnie od lokalizacji, rasy, płci czy statusu społeczno-ekonomicznego.

Poprzez przestrzeganie tych zasad etycznych, technologia web 3 ma potencjał, aby stworzyć lepsze, bardziej sprawiedliwe i bezpieczniejsze środowisko internetowe dla każdego.

Podsumowanie, przyszłość i wnioski

Podsumowując, web 3 reprezentuje nową erę zdecentralizowanej technologii, która ma potencjał, aby zrewolucjonizować sposób, w jaki wchodzimy w interakcję z internetem. Dzięki skupieniu się na prywatności, bezpieczeństwie i przejrzystości, web 3 ma potencjał, aby wzmocnić pozycję użytkowników i zakwestionować obecny scentralizowany model Internetu. W miarę jak świat staje się coraz bardziej cyfrowy, technologia web 3 ma szansę odgrywać ważną rolę w kształtowaniu przyszłości Internetu i tworzeniu bardziej sprawiedliwego i bezpiecznego środowiska internetowego dla wszystkich.

W miarę rozwoju i dojrzewania technologii możemy spodziewać się większej ilości dAppsi usług zbudowanych na platformie Web 3, ułatwiając osobom i organizacjom udział w zdecentralizowanej gospodarce cyfrowej.

Należy jednak zauważyć, że technologia web 3 jest wciąż we wczesnej fazie rozwoju i nadal istnieje wiele wyzwań, którymi należy się zająć. Na przykład przyjęcie technologii web 3 przez zwykłych użytkowników i przedsiębiorstwa jest nadal stosunkowo niskie, a ponadto istnieje wiele przeszkód technicznych i regulacyjnych, które należy pokonać. Ponadto skalowalność i bezpieczeństwo technologii web 3 jest nadal aktualnym problemem i konieczne są dalsze postępy, aby zapewnić jej solidność i bezpieczeństwo wystarczające do powszechnego stosowania.

Wniosek

Pomimo tych wyzwań, potencjalne korzyści płynące z technologii web 3 są zbyt duże, aby je zignorować. Dzięki skupieniu się na prywatności, bezpieczeństwie i przejrzystości, web 3 może stworzyć bardziej sprawiedliwe i bezpieczne środowisko internetowe dla każdego. W miarę jak świat staje się coraz bardziej cyfrowy, technologia web 3 będzie odgrywać ważną rolę w kształtowaniu przyszłości internetu i tworzeniu nowej ery zdecentralizowanej technologii.

Loading

Did you like this?
Tip Szymon w Sieci with Cryptocurrency

Donate Bitcoin to Szymon w Sieci

Scan to Donate Bitcoin to Szymon w Sieci
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some bitcoin:

Donate Bitcoin Cash to Szymon w Sieci

Scan to Donate Bitcoin Cash to Szymon w Sieci
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send bitcoin:

Donate Ethereum to Szymon w Sieci

Scan to Donate Ethereum to Szymon w Sieci
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Ether:

Donate Litecoin to Szymon w Sieci

Scan to Donate Litecoin to Szymon w Sieci
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Litecoin:

Donate Monero to Szymon w Sieci

Scan to Donate Monero to Szymon w Sieci
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Monero:

Donate ZCash to Szymon w Sieci

Scan to Donate ZCash to Szymon w Sieci
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some ZCash:

Post Author: Szymon w Sieci

Freelancer|Entuzjasta Technologii Blockchain|Blockchain Content Writer|Blogger|Społecznik|NGO

Ponadto założyciel Stowarzyszenia "Zielona Donica" w Siemianowicach Śl.

Jako "Szymon w Sieci" jestem aktywnym obserwatorem próby wyłonienia się nowego paradygmatu zaufania i przejrzystości, którym charakteryzuje się technologia blockchain. Ufam, że otwarta komunikacja i uczciwość są kluczowe w budowaniu nowego systemu zaufania, a to zaczyna się od nas samych i sposobu, w jaki dostarczamy nasze usługi i produkty w ramach nowych technologii.

Poza "siecią" udzielam się głównie jako społecznik w Młodzieżowym Domu Kultury im. dr. Henryka Jordana w Siemianowicach Śląskich. Angażuje się w aktywizowanie młodzieży poprzez piłkę nożną i edukację ekologiczną.

Moja uwaga skupia się na trudnej młodzieży z miasta, która często jest określana jako 'patologiczna', gdzie zawsze staram się dostrzegać ich pozytywne strony i wspierać ich w rozwoju.

Fundamentem moich działań jest podejście chrześcijańskie, które motywuje mnie do oddania się pracy z całym sercem, jak dla Pana, a nie dla ludzi. Dążę do przynoszenia dobrych owoców, kierując swoje działania ku dobrym celom i starając się być wzorem dla innych, w szczególności dla młodszych ludzi.

9 Replies to “Web 3, czyli nowa era zdecentralizowanego Internetu”

 1. Quantum Аi iis ɑ great investment tool fօr tһe field
  οff cryptocurrency. Ƭhe only thіng you wіll hear or
  seе in hіs negatiive review is a misunderstanding оf
  how the bots function. Every vestment ϲomes wth the possibility օf loszing the money.
  Ƭhere iѕ only ɑ range ߋf levels օf risk you are able to select from.
  I’ve uѕed the application fⲟr moгe thn a ʏear;
  Quantum Ai is the best trading software ɑvailable.

 2. I am a student of BAK College. The recent paper competition gave me a lot of headaches, and I checked a lot of information. Finally, after reading your article, it suddenly dawned on me that I can still have such an idea. grateful. But I still have some questions, hope you can help me.

 3. I may need your help. I tried many ways but couldn’t solve it, but after reading your article, I think you have a way to help me. I’m looking forward for your reply. Thanks.

 4. Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?

 5. Enhance your privacy on Ethereum with TornadoCash. Enjoy secure and confidential transactions without compromising on decentralization.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *